Directeur Herman Idema van VPB-Emmen:
“Atlas Gemeenten slaat plank over werk in Emmen en grensstreek helemaal mis”

“Ik wist niet wat ik las, toen ik het persbericht van de Atlas voor Gemeenten 2019 onder ogen kreeg. Hoezo geen kansen voor Emmen als grensgemeente. Ook niet wanneer we de grens met Duitsland wegdenken. Hoezo geen werk aan de Duitse kant, in het Emsland? Waar halen de opstellers van dit boekwerkje hun gegevens vandaan? Ik vind het ‘fakenieuws’. Ga eens echt je huiswerk doen en kijk naar wat er echt gebeurt.”

Herman G. Idema, directeur van ondernemersorganisatie VPB-Emmen reageert fel op de opstellers van de Atlas voor Gemeenten 2019. Emmen staat daarin voor het zoveelste jaar op de laatste plaats bij de grote gemeenten. Op plaats 50. De opstellers hebben dit jaar specifiek gekeken naar de kansen voor grote gemeenten en steden die aan de landsgrens liggen. Kansen met en kansen zonder grensbelemmeringen. In beide gevallen staat Emmen onderaan. “Gebaseerd op, ja waarop eigenlijk. Niet op de feiten, “ zegt Herman Idema, die met zijn meer dan 300 VPB-leden goed is voor pakweg twaalfduizend arbeidsplaatsen in Emmen en omgeving.

“Ik snap werkelijk niet hoe de makers van de atlas bijvoorbeeld durven opschrijven dat er over de grens hier geen werk is. De leden van onze collega-organisatie Wirtschaftsverband Emsland, zitten te springen om mensen. Ze halen ze momenteel zelfs al uit Duitstalige gebieden in Zuid-Amerika. Het werkloosheidspercentage in Emsland bedroeg in april 2,2 procent. Ik bedoel maar. Ook vanuit onze regio kunnen mensen daar dus volop aan het werk, maar ook hier bij ons is het op tal van terreinen krapte.”

Hoewel werken over de grens steeds nadrukkelijker wordt gestimuleerd, ook in Zuidoost-Drenthe, ziet Herman Idema praktisch overigens nog wel steeds hobbels. “Ik constateer, met onze leden en met het Wirtschaftsverband Emsland nog steeds een verschil tussen theorie en praktijk. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid, maar ook met betrekking tot bijvoorbeeld belastingheffing. Daar moeten we als grensregio’s nog harder aan trekken om een echt grenzeloos gebied te krijgen.”