De bereikbaarheid van de regio A37-E233 en de Dutch TechZone is van levensbelang voor de economie en de inwoners van het gebied. Daarom moet de regio samen optrekken in het waarborgen van die bereikbaarheid. In Hoogeveen wordt op 1 juli in dit kader een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers, bestuurders, onderwijs en de transportsector.

Klik hier voor de uitnodiging